Чудото на св. цар Борис с Кръста (28 март)

Детайл от икона на Св. цар Борис,
автор Михаела Данаилова

866 година. Кралят на българите приел светото Кръщение. Той бил замислил да стане християнин предишната година, понеже Бог го вдъхновил и му внушил това чрез поличби и бедствия сред народа на кралството му. Недоволни от това, негови боляри разбунтували народа против него, за да го погубят. И тъй, колкото били в десетте комитата, те се събрали около двореца му. Но той, като призовал името Христово, потеглил срещу цялото множество с четиридесет и осем души, които били останали при него поради предаността си към Христовата вяра. И веднага щом излязъл от градските порти, нему и на тези, които били с него, се явили седем духовници и всеки от тях държал в ръката си запалена свещ. И така те вървели пред краля и пред онези, които били с него. А на тези, които били въстанали против него, се сторило, че върху тях пада огромна пламнала сграда. А конете на онези, които били с краля, както се сторило на противниците, вървели изправени и ги поразявали с предните си крака. И такъв страх ги обзел, че те не могли да се приготвят нито за бягство, нито за отбрана, но, прострени на земята, не могли да се движат…

(Хинкмар, епископ Реймски,

в Бертинските летописи за събитията в Плиска на 28.03.866 г.)

Източник Репродукция на икона от храм „Св. Йоан Богослов“ в Карнобат