Сърцето

Забравеното сърце е загубено сърце

Игумен Трифон Вашонски

Важно е да насочим всичките си мисли, всичките си действия и всичките си желания към придобиване на една пламенна любов към Бога. Нашето сърце трябва да се разпали с любов към Бога и всички нали интелектуални и емоционални търсения трябва да работят за развитието на сърцето, защото Царството Божие вътре в нас е. Когато търсим Господа с нелицемерно смирение и пазим заповедите Му, любовта превзема на абордаж сърцето и радостта пребивава в нас. Ако игнорираме духовния живот и не правим усилия да съединим сърцето си с Бога, сърцето ни ще бъде загубено, защото забравеното сърце е загубено сърце.

С любов в Христа,
Игумен Трифон

25.03.2021 г.

Превод от английски

Източник