Нови фрагменти от Кумранските ръкописи, от книгите на свв. прор. Захария и Наум

Юли Щал

„Ето делата, които вие трябва да вършите: говорете истина един другиму; праведно и миролюбиво съдете при портите си. Никой от вас да не мисли в сърце си зло против ближния си, и лъжлива клетва не обичайте, защото всичко това Аз мразя, казва Господ…“ Този откъс от Книга Захария 8:16-17 е един от намерените пасажи.

New Dead Sea Scroll Fragments of Biblical Prophets Zechariah and Nahum Revealed

Снимка: CBN/YouTube

Израелското управление за антики (IAA) съобщи във вторник, че са открити десетки фрагменти от библейски свитъци. За пръв път от 60 години на бял свят излиза подобна находка, плод на „сложна и изпълнена с предизвикателства археологическа експедиция“.

„Новите“ Кумрански фрагменти съдържат части от книгите на св. прор. Захария и св. прор. Наум.

Макар повечето от намерения текст да е на старогръцки, Божието име е записано с букви от еврейската азбука, използвани още от времето на Соломоновия храм.

Счита се, че свитъците са скрити по време на еврейското възстание срещу Римската империя преди около 1900 години.

Кумранските ръкописи, открити в пещерите на Мъртво море за пръв път преди повече от 70 години, са най-старите датирани известни ни библейски ръкописи. Климатичните условия в пещерите запазили древните и безценни находки.

Превод от английски

Из публикация на pravmir