Eдинствения закон на нашето същество

За да постигнем жадуваното от нас общение с Бога, да Го обичаме с цялото си сърце и да пребиваваме непрестанно в Неговото присъствие, е необходимо да имаме чисто и свободно сърце. Сърцето се освобождава, когато нашето покаяние изкорени закона на греха от него и всички Божии заповеди се превърнат в единствения закон на нашето същество. Тогава на човек се придават божествено състояние и любов, проявени в непрестанната молитва и чрез нея в любовта към ближния. Тази молитва свидетелства, че човекът е образ Божий и Негово подобие и че той обича и отдава дължимото на същия този образ в ближния си.

Архимандрит Захария Есекски

Превод от английски език

Източник Ημερολόγιο 2021, Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας